Selamat Datang ke Biorich.my | Berjaya & Kaya
Penaja..Anda:..biorich

Syarat & Terma

Syarat & Terma :..: Biorich


Pihak syarikat berhak menentukan sebarang ketetapan atau perubahan terhadap semua perkara di dalam sistem ini.

Kelayakan Untuk Menjadi Ahli VVIP Biorich

 • Pendaftaran keahlian hanya sekali untuk 1 ID, 1 Nama, 1 No. K/P (IC) dan 1 Akaun Bank sahaja.
 • Had umur keahlian ialah 12 tahun dan keatas sahaja. Kanak-kanak dibawah umur atau memiliki mykid tidak layak mendaftar.
 • Ibubapa dibenarkan mendaftarkan nama anak untuk tujuan perniagaan networking serta menguruskan akaun tersebut selagi tidak menyalahi syarat & terma.
 • Tidak dibenarkan menggunakan maklumat peribadi mana-mana individu dengan tujuan mendaftar tanpa pengetahuan individu tersebut.
 • Sebarang pemalsuan No. Kad Pengenalan adalah satu kesalahan. Keahlian secara automatik DIBATALKAN sekiranya memalsukan No. Kad Pengenalan.
 • Keahlian boleh dibuat secara individu, koperasi, berkongsi milik atau syarikat sendirian berhad.


TANGGUNGJAWAB SEBAGAI AHLI BIORICH
 • Ahli BIORICH adalah ahli yang bebas menjalankan perniagaan BIORICH MARKETING. Ahli BIORICH tidak dibenarkan untuk menggelarkan diri anda sebagai pekerja BIORICH MARKETING atau mengakui bahawa anda mempunyai kuasa untuk BIORICH MARKETING.
 • Ahli harus akur dengan peraturan, kod-kod etika, polisi dan tatacara yang telah ditetapkan oleh BIORICH MARKETING.
 • Ahli tidak dibenarkan menokok tambah atau membuat sebarang pengakuan yang tidak dibenarkan ke atas produk BIORICH MARKETING.
 • Semasa membuat penerangan Pelan Bonus BIORICH MARKETING, ahli harus :-
 • -- Harus menerangkan Pelan Bonus dengan tepat dan jelas tanpa mengubah dan menokok tambah.
 • -- Tidak dibenarkan mempengaruhi prospek dengan menjanjikan anugerah atau sebagainya yang tiada di dalam syarikat.
 • -- Tidak dibenarkan dengan hanya membeli produk boleh mendapat ganjaran yang lumayan.
 • Sebagai Ahli BIORICH, anda bersetuju untuk menerima sebarang email, YM, panggilan telefon, SMS, Whatsapp dan lain-lain perhubungan yang berkaitan dengan perniagaan BIORICH ini. Kami sentiasa menjaga privasi anda dan sama sekali tidak akan berkongsi kepada pihak ke-3 atau mendedahkan maklumat perhubungan anda kepada pihak lain selain kepada Upline dan Downline anda sahaja.
 • Sebagai Ahli BIORICH, anda bertanggungjawab menjaga nama baik BIORICH dan memberi maklumat yang benar dan tepat.
 • Anda dilarang mengaktifkan keahlian tajaan anda atau ahli lain tanpa persetujuan ahli tersebut @ tanpa ahli tersebut membuat sebarang pembayaran untuk pengaktifan keahlian mereka.
 • Anda dilarang membuka lebih dari satu akaun keahlian atau mendaftarkan orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Jika anda membantu mendaftarkan ahli lain, anda perlu memberi nama login dan katalaluan baru dengan segera. Anda tidak dibenarkan menyimpan, memegang atau membuka login dan katalaluan Ahli BIORICH yang lain.
 • Pelan Bonus BIORICH yang ditunjukkan di laman web biorich.my hanyalah simulasi sahaja melalui kiraan Seni Matematik. Anda mungkin mendapat kurang atau lebih bergantung kepada jumlah tajaan, pergerakan downline dan usaha anda.


Notis Kemudahan & Surat Menyurat

 • Kesemua notis atau surat-menyurat yang dikirimkan oleh BIORICH MARKETING kepada Ahli dianggap sah mengikut alamat yang terakhir tertera di dalam rekod BIORICH MARKETING.


Hak Untuk Pembatalan

 • Di masa hadapan, sekiranya BIORICH MARKETING (Ibu Pejabat) atau anak syarikat perlu mengambil tindakan terhadap Ahli BIORICH, BIORICH MARKETING memegang kuasa penuh untuk membatalkan segala jumlah wang yang terkumpul di dalam akaun ahli.


Garisan Undang-Undang Dan Jurisdikasi

 • BIORICH MARKETING berhak untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana ahli lebih daripada satu (1) tindakan undang-undang, boleh dibuat dalam satu masa.


Pewaris Untuk Ahli Yang Meninggal Dunia @ Hilang Upaya

 • Sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya, pewaris yang sah boleh mewarisi kesemua hak ke atas keahlian ahli tersebut dengan menunjukkan bukti kepada BIORICH MARKETING.


Pemansuhan & Penggantungan Keahlian

 • BIORICH MARKETING memegang kuasa penuh untuk memansuhkan atau menggantung keahlian dengan serta-merta sekiranya ahli tersebut didapati bersalah dalam membuat perkara-perkara tersebut :-
 • -- Ahli terbabit didapati telah membawa kerosakan yang teruk kepada perniagaan, reputasi atau operasi BIORICH MARKETING dan rangkaian stokisnya.
 • -- Ahli telah memperkenalkan perniagaan BIORICH MARKETING dengan cara terpesong dan termasuk menjual produk dibawah harga ahli.
 • -- Ahli tidak dibenarkan untuk melintas daripada kumpulan asal ke ahli lain dan juga tidak dibenarkan untuk menarik ahli lain ke dalam rangkaiannya.
 • -- Ahli tidak dibenarkan membuat pakatan berunsur hasutan untuk memecahbelahkan ahli dan BIORICH MARKETING atau sesama ahli.
 • -- Ahli tidak dibenarkan menceritakan perniagaan lain di dalam premis BIORICH MARKETING dengan niat menghasut ahli menukar perniagaan yang berkonsepkan networking.


Penukaran Hak Milik Akaun Kepada Orang Ketiga

 • Ahli boleh menukar hak milik akaun kepada orang ketiga atas persetujuan kedua-dua belah pihak dan dipersetujui oleh BIORICH MARKETING.
 • Pastikan akaun ahli tersebut tidak melanggar mana-mana peraturan, syarat, polisi dan tatacara BIORICH MARKETING.
 • Setiap pertukaran mestilah besertakan surat kebenaran pihak penama akaun dan kad pengenalan penama akaun.
 • BIORICH MARKETING memegang kuasa penuh dalam meluluskan ataupun tidak di atas pertukaran tersebut.


Keahlian Anda Akan Dibatalkan Sekiranya Melanggar Peraturan Berikut :-

 • Anda mendaftar lebih daripada 1 ID, 1 No. K/P (IC) serta 1 Akaun Bank.
 • Ahli mendaftar lebih dari sekali @ menggunakan nama pihak lain sebagai proksi yang bertujuan untuk memanipulasi pelan bonus.
 • Ahli memindahkan Baki E-Wallet ahli lain tanpa kebenaran.
 • Ahli memindahkan Baki E-Wallet dari ID lain (Banyak ID) pada jumlah yang mencurigakan serta bertujuan untuk memanipulasi pelan bonus.
 • Memindahkan @ memujuk ahli dari kumpulan lain ke kumpulan anda. (Mencantas)
 • Ahli tidak dibenarkan sama sekali mengguna pakai konsep MLM @ Direct Selling kerana BIORICH adalah Bisnes berkonsepkan OTAI-POS (Online Trading Affiliate & Pos).
 • Ahli menjual produk di bawah harga pasaran.


KETETAPAN SYARIKAT BIORICH MARKETINGAdalah dengan ini ditegaskan bahawa syarikat berhak untuk menentukan sebarang ketetapan atau sebarang perubahan terhadap semua perkara dan dalam apa jua keadaan dalam sistem ini, samada yang berkaitan dengan sistem pelan pemasaran, sistem pemberian bonus, kadar peratus bonus, jumlah produk, harga, kandungan, saiz dan bentuk persembahan produk, sebarang bentuk, jumlah dan nilai hadiah yang akan diberikan, serta menentukan status keahlian berdasarkan peraturan yang sedia dimaklumi oleh semua ahli, tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari mana-mana pihak. Walaubagaimanapun, syarikat tetap berpegang teguh pada prinsip ketelusan, keadilan, kesaksamaan serta kebijaksanaan dalam menentukan semua perkara di atas.